अध्ययनहरु

नतिजाहरुले एसियामा निमोनिया विरुद्ध खोप (PCV) का केही प्राथमिक तथ्यांकहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछन् जुन बालबालिकाहरुमा हुने निमोनिया तथा न्युमोकोकल रोगका ठुलो बोझको सामना गरिरहेका अन्य देशहरुका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् l

यस वेबसाइटले तपाईंको अनुभवलाई सुधार गर्न कुकिज प्रयोग गर्दछ l तपाईंलाई यो ठिकै लाग्ला तर चाहनुहुन्छ भने प्रयोग नगर्न सक्नुहुन्छ l विस्तृत पढ्नुहोस् l