अध्ययनहरु

नतिजाहरुले एसियामा निमोनिया विरुद्ध खोप (PCV) का केही प्राथमिक तथ्यांकहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछन् जुन बालबालिकाहरुमा हुने निमोनिया तथा न्युमोकोकल रोगका ठुलो बोझको सामना गरिरहेका अन्य देशहरुका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् l